Radovi

Radovi

Bezmetalna keramika

Prije                                  Poslije


Prije                                  Poslije

Bezmetalna keramika 2

Prije                                  Poslije


Poslije                                  Poslije

Kompozitna nadogradnja

Prije                                  Poslije

Kompozitni ispun

Prije                                  Poslije


Prije                                  Poslije


Prije                                  Poslije


Prije                                  Poslije

Metal keramika 1

Prije                                  Poslije

Metal keramika 2

Prije                                  Poslije

Metal keramika 3

Prije                                  Poslije


Prije                                  Poslije